SCS-ELI-DY-Program-813x247

Destination York

Kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, tất cả các chương trình của Học viện Anh ngữ Đại học York sẽ được giảng dạy trực tuyến 100%, bao gồm các học kỳ bắt đầu vào tháng 5 và tháng 6 năm 2020.
Thông tin dành cho những cá nhân đang xem xét đăng ký học với chúng tôi: Giảng dạy trực tuyến không phải là hoạt động mới đối với chúng tôi. Học viện Anh ngữ của chúng tôi đã ra mắt và giảng dạy nhiều chương trình trực tuyến chất lượng cao trong những năm qua và sẽ tiếp tục duy trì chất lượng giảng dạy ở mức cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào về các chương trình của chúng tôi, vui lòng gửi email tới địa chỉ: yueli@yorku.ca. Để biết chi tiết về các thay đổi áp dụng cho chương trình mà bạn quan tâm, vui lòng đọc thông tin trong tab Giảng dạy trực tuyến ở cuối trang này

Chương trình Anh ngữ nâng cao cho các Mục đích Học thuật cung cấp hình thức tuyển sinh có điều kiện cho hơn 100 chương trình đại học*

 

Đại học York – Giảng đường CurtisDestination York là chương trình dự bị 8 tuần mà bạn có thể ghi danh ngay sau khi nộp đơn theo học chương trình cấp bằng tại York. Hoàn thành chương trình Destination York có nghĩa là bạn đáp ứng yêu cầu đầu vào về ngôn ngữ mà không cần kiểm tra (IELTS hay TOEFL) nữa. Chương trình được giảng dạy bởi các giảng viên có năng lực chuyên môn cao và theo lộ trình học tập cải tiến. Các sinh viên ghi danh theo học chương trình này sẽ tiếp cận tới các dịch vụ hỗ trợ.

*Vui lòng xem phần Các Chương trình Học tập của Đại học York để biết danh sách đầy đủ: http://futurestudents.yorku.ca/program-search

Cải thiện các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói học thuật

Sau khóa học chỉ 8 tuần, bạn sẽ nhận được sự phản hồi tùy chỉnh để cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ trong các lĩnh vực sau đây:

 • Lắng nghe những ý tưởng chính trong bài giảng và bài trình bày, ghi chú, và phân tích các bài đọc học thuật
 • Viết các bài luận cấp độ học thuật bậc đại học
 • Tư duy phản biện, quản lý thời gian và làm việc nhóm

Dịch vụ Tư vấn Kịp thời

Sự thành công trong học tập của bạn ở chương trình Destination York cũng quan trọng như sự chuyển tiếp thành công của bạn vào Đại học York sau này. Chúng tôi đảm bảo con đường vào York của bạn suôn sẻ nhất có thể bằng cách cung cấp sự tiếp cận tới các dịch vụ tư vấn đại học, những buổi cung cấp thông tin toàn diện với tất cả cán bộ giảng dạy và các cuộc hội thảo để giúp bạn luôn cập nhật về các bước tiếp theo.

Giảng dạy trực tuyến

Destination York trực tuyến là một chương trình tiếng Anh cấp tốc cho mục đích học thuật. Sinh viên của chương trình này nếu đủ điều kiện sẽ được nhận vào trên 100 chương trình đại học của York. Destination York được thiết kế để giúp học sinh tốt nghiệp trung học có điểm IELTS 6.0 chuẩn bị cho việc học tại Đại học York. Sinh viên hoàn thành thành công chương trình Destination York có thể đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ York U IELTS 6.5 mà không cần kiểm tra (IELTS hoặc TOEFL).

Chương trình kéo dài 8 tuần với 30 giờ học trực tuyến mỗi tuần. Các buổi học hàng ngày bao gồm 4,5 giờ học trực tuyến đồng bộ với hai giảng viên chuyên gia và 1,5 giờ học trực tuyến không đồng bộ để làm bài tập.

Mục tiêu chính của Chương trình Destination York là đạt được số điểm IELTS 6.5 để đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ York U. Trong vòng 8 tuần của khóa học, bạn cũng sẽ nhận được các phản hồi tùy chỉnh để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình trong những lĩnh vực sau:
Lắng nghe các ý chính trong bài giảng và thuyết trình, ghi chép và phân tích nội dung đọc mang tính học thuật

 • Viết bài nghiên cứu cấp đại học
 • Tư duy phản biện, quản lý thời gian và làm việc nhóm

Tóm tắt chương trình giảng dạy trực tuyến

 • Thời lượng chương trình: 8 tuần
 • Lớp học trực tuyến: tối đa 17 sinh viên
 • Lớp học đồng bộ giờ / tuần (hướng dẫn trực tiếp): 22,5
 • Số giờ/tuần của Lớp học đồng bộ (hướng dẫn trực tiếp): 22.5
 • Số giờ không đồng bộ mỗi tuần: 7.5
 • Ngày bắt đầu trực tuyến: Ngày 29 tháng 6 – 21 tháng 8 năm 2020
 • Hoàn thành yêu cầu đầu vào về ngôn ngữ của hầu hết các chương trình đại học ở York
 • Tiếp cận các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đại học
 • Yêu cầu về công nghệ: một máy tính có internet tốc độ cao và ổn định, camera và micro.

Tóm tắt

Tóm lại

Chương trình Destination York được thiết kế để giúp các học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học chuẩn bị sẵn sàng bước vào hệ đại học tại Đại học York ở Toronto. Chương trình này tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để thành công trong các khóa học hệ đại học York. Các học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hội đủ điều kiện tham gia chương trình Destination York sẽ nằm trong nhóm những học sinh có thành tích cao được lựa chọn vì mục tiêu cải thiện các kỹ năng Anh ngữ học thuật.

 • Độ dài chương trình: 8 tuần
 • Sĩ số lớp học: Xấp xỉ 16 sinh viên
 • Giờ học trên lớp/tuần: 30 giờ mỗi tuần
 • 3 lần khai giảng mỗi năm và kết thúc trước khi bắt đầu học kỳ hệ đại học
 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào về ngôn ngữ
 • Tiếp cận tới các dịch vụ hỗ trợ

Lịch biểu

Chương trình sẽ diễn ra 30 giờ mỗi tuần trong 8 tuần. Thông thường, một ngày học 6 giờ sẽ được chia giữa các hoạt động nói, nghe, đọc và viết trình độ cao và các mô-đun dựa theo nội dung (chủ đề thảo luận học thuật, đọc và tranh luận).*

* Các lớp học theo chương trình của Học viện Anh ngữ Đại học York trong hầu hết mọi trường hợp sẽ diễn ra theo lịch biểu đã nêu. Căn cứ vào các yêu cầu của chương trình và số lượng đăng ký tham gia của các sinh viên, một số lịch biểu có thể cần phải được điều chỉnh sang buổi tối (4.50pm-8.50pm) và các ngày Thứ Bảy.

Tài liệu

Được cấp tài khoản e-mail, truy cập Internet và tiếp cận dịch vụ thư viện.

Yêu cầu Tuyển sinh

Tất cả các ứng viên phải:

 • Nền tảng học vấn: Tốt nghiệp phổ thông trung học
 • Trình độ ngôn ngữ: 
  -IELTS: tối thiếu 6 hoặc TOEFL iBT: 79 hoặc TOEFL thi trên giấy LƯU Ý: Bạn có thể bắt đầu Chương trình Học thuật của chúng tôi ở bất cứ cấp độ nào và chuyển tiếp lên chương trình Destination York sau khi hoàn thành cấp độ AP7.

 

 

Term Session Price (CAD) Register
Fall 2020 Destination York (November-December 2020) $9,195.00 Apply
Winter 2021 Destination York (March-April 2021) $9,195.00 Apply
Summer 2021 Destination York (July-August 2021) $9,195.00 Apply
Fall 2021 Destination York (November-December 2021) $9,195.00 Apply

Tính Bảo mật và An toàn Tài chính

Căn cứ trên nền tảng thử nghiệm và thực tiễn của các khóa học và việc áp dụng Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền Riêng tư (Freedom of Information and Protection of Privacy Act – FIPPA) của Ontario đối với Đại học York, Đại học Liên thông nỗ lực đảm bảo rằng các giảng viên và những người tham gia các khóa học đều nhận biết và tôn trọng quyền riêng tư và tính bảo mật của những thông tin cá nhân có thể được trình bày trong khuôn khổ của chương trình giảng dạy. Các giảng viên sẽ hạn chế lượng thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng hay tiết lộ trong các bài học và sẽ đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân nhận diện được (bao gồm tên riêng, địa chỉ v.v) sẽ được loại bỏ ra khỏi tất cả các tài liệu văn bản để bảo vệ tính bảo mật và sự riêng tư của cá nhân. Giảng viên sẽ không đưa hay chia sẻ các tập tin hay hồ sơ cá nhân hay bảo mật khác cho cả lớp hay cho phép sinh viên làm điều tương tự.
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an ninh tài chính của bạn, và chúng tôi thực hiện cam kết này theo một số cách sau:

 • Thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ không bao giờ được tiếp nhận hay lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. Chỉ có tổ chức tài chính của bạn mới có thể tiếp cận thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • Cổng thông tin Sinh viên được bảo vệ bằng mật khẩu. Để tiếp cận bất cứ thông tin cá nhân hay học tập nào, bạn phải luôn nhập tên đăng nhập và mật khẩu cổng thông tin của bạn.

Chính sách Quyền riêng tư của Đại học York

Cách thức đăng ký

 • Trực tuyến: Các phiên hiện có
 • Chuyển khoản ngân hàng: Vui lòng liên lạc với Học viện Anh ngữ nếu bạn có mong muốn thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Xin lưu ý rằng phần lớn các giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng sẽ mất một khoản phí chuyển khoản. Vui lòng hỏi ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin chi tiết. Các sinh viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng khoản tiền được chuyển tới Học viện Anh ngữ phải bao gồm bất cứ khoản phí chuyển khoản nào.
 • Lệnh Chuyển tiền: Lệnh Chuyển tiền (Money Order) nên được thanh toán tới Đại học York. Vui lòng gửi Lệnh Chuyển tiền gốc tới văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ nhận thư sau đây:
  York University English Language Institute
  Suite 035 Founders College
  4700 Keele Street
  Toronto, Ontario
  M3J 1P3 CANADA
Vui lòng gửi các chứng từ liên quan tới số fax của chúng tôi: 416-736-5908 hoặc gửi email tới địa chỉ yueli@yorku.ca

Các Khoản phí & Thời hạn Thanh toán

 • Phí Nộp đơn Học viện Anh ngữ: $100.00 (nộp một lần, không hoàn trả) đối với các tân sinh viên.
 • Lệ phí nộp đơn Đại học York: $100.00 (nộp một lần, không hoàn trả) để nộp đơn theo học chương trình đại học tại Đại học York.
 • Bảo hiểm Y tế (bảo hiểm bao trả chi phí Y khoa Khẩn cấp) là khoản bổ sung có mức phí là $100.00 (chương trình 2 tháng đối với trường hợp có điểm số IELTS 6.0) và $200.00 (chương trình 4 tháng
 • đối với trường hợp có điểm số IELTS 5.5)

 • Khoản tiền đặt cọc không hoàn lại là $3,000.00 (chương trình 2 tháng) và $4,000.00 (chương trình 4 tháng) là bắt buộc để hoàn thành quá trình đăng ký và nhận Thư Nhập Học (Letter of Acceptance).

Nếu bạn không thể tham gia vào ngày đầu tiên của khóa học, hãy lập tức liên hệ với chúng tôi để tìm cách tham dự chương trình tối ưu nhất. Có quy định về các hạn chót tham dự.

*Các khoản phí có thể thay đổi

Trọ học

 • Phí kiểm tra xếp lớp: $200.00 (nộp một lần, không hoàn trả).
 • Bạn có thể nộp đơn thuê nhà nếu bạn ở độ tuổi từ 18 đến 29.
 • Tiền thuê nhà bao gồm cả tiền ăn uống.

Hủy bỏ và Hoàn tiền

Hãy tham khảo tài liệu sau đây để biết câu trả lời cho các câu hỏi về chính sách Hủy bỏ & Hoàn trả của Chương trình:

Các Chính sách và Quy trình Hủy bỏ, Chuyển khoản và Hoàn trả

Chính sách của Đại học đối với Hành xử của Sinh viên

 • Sinh viên và giảng viên được kỳ vọng duy trì một mối quan hệ chuyên nghiệp thể hiện bằng tinh thần lịch sự, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau và tránh những hành động có thể mang tính phá hoại mối quan hệ đó;
 • Trách nhiệm của giảng viên là duy trì một môi trường học tập phù hợp trong lớp học và trách nhiệm của sinh viên là hợp tác với nỗ lực đó; và,
 • Giảng viên là người có vai trò quyết định, trước hết để đảm bảo môi trường đó có được hiện hữu trong lớp học hay không và có quyền thực hiện các bước mà họ cho là phù hợp để giải quyết vấn đề hay tranh chấp nào đó.

Trong bất cứ trường hợp nào, khi sinh viên cảm thấy rằng chính sách này bị vi phạm, họ có thể: thông báo cho giảng viên của khóa học/chương trình càng sớm càng tốt. Các sinh viên có thể được yêu cầu cung cấp thông tin mô tả bằng văn bản về sự phàn nàn của họ đối với giảng viên. Giảng viên có thể thực hiện các biện pháp mà họ cho là phù hợp để giải quyết vấn đề và/hoặc có thể chuyển sự phàn nàn lên Học viện Anh ngữ để xem xét. Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ về chính sách trên trang web của Đại học York tại địa chỉ: http://www.yorku.ca/scdr/

 

 

Apply for this Program