SCS-ELI-YUBridge-Program-813x247

Chương trình YUBridge

Kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, tất cả các chương trình của Học viện Anh ngữ Đại học York sẽ được giảng dạy trực tuyến 100%, bao gồm các học kỳ bắt đầu vào tháng 5 và tháng 6 năm 2020.
Thông tin dành cho những cá nhân đang xem xét đăng ký học với chúng tôi: Giảng dạy trực tuyến không phải là hoạt động mới đối với chúng tôi. Học viện Anh ngữ của chúng tôi đã ra mắt và giảng dạy nhiều chương trình trực tuyến chất lượng cao trong những năm qua và sẽ tiếp tục duy trì chất lượng giảng dạy ở mức cao nhất. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào về các chương trình của chúng tôi, vui lòng gửi email tới địa chỉ: yueli@yorku.ca. Để biết chi tiết về các thay đổi áp dụng cho chương trình mà bạn quan tâm, vui lòng đọc thông tin trong tab Giảng dạy trực tuyến ở cuối trang này

Hãy bắt đầu chương trình văn bằng của bạn trong khi cải thiện Tiếng Anh để đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của Trường Đại học York!

 

Các sinh viên được nhận vào chương trình YUBridge cũng nhận được một thư mời nhập học có điều kiện vào Đại học York. Chương trình này kết hợp 25 giờ học trên lớp mỗi tuần bao gồm các lớp học Tiếng Anh Học Thuật, hỗ trợ ngôn ngữ, các bài hướng dẫn và các bài giảng cùng các khóa học lấy tín chỉ trong các khoa Nghệ thuật Tự do, Khoa học, Y tế, Đại học Kỹ thuật Lassonde, cũng như Đại học Nghệ thuật, Phương tiện Truyền thông, Biểu diễn và Thiết kế. Trong 8 tháng, bạn sẽ nói và viết ở cấp độ IELTS 6.5 – yêu cầu tối thiểu để được tuyển sinh vào Đại học York.

Đạt được các tín chỉ khi bạn học Tiếng Anh

Vừa cải thiện trình độ IELTS, bạn cũng tham gia một khóa học 3 tín chỉ trong kỳ học đầu tiên. Ngay khi hoàn thành các yêu cầu ngôn ngữ ở Kỳ 1, bạn có thể hội đủ điều kiện ghi danh vào một hoặc hai khóa học 3 tín chỉ trong học kỳ hai, có nghĩa là bạn có thể hoàn thành 9 tín chỉ của chương trình đại học vào cuối chương trình này.

Ngay khi bắt đầu chương trình YUBridge, bạn được coi là sinh viên hệ đại học tại York. Bạn sẽ học các khóa học tương tự như các sinh viên được tuyển sinh chính thức của York, giúp bạn xây dựng mối quan hệ với các sinh viên và đội ngũ giảng viên của Khoa.

Các giáo viên hướng dẫn của bạn được đặc biệt chọn dựa trên kinh nghiệm làm việc của họ với các sinh viên quốc tế, và các bài hướng dẫn học thuật được dạy riêng, do đó sĩ số lớp luôn nhỏ. Cấu trúc này cũng giúp cho nội dung khóa học Tiếng Anh bám sát cấp độ đại học mà bạn đang theo, do đó các hoạt động trên lớp của chương trình YUBridge có mối tương quan cao với những chương trình học sau này của bạn.

Giảng dạy trực tuyến

Chương trình YUBridge là một lộ trình học trực tuyến kéo dài 8 tháng, 2 học kỳ trước khi chuyển tiếp đến Đại học York. Sinh viên được nhận vào chương trình YUBridge nếu đáp ứng các điều kiện sẽ được nhận vào một trong sáu khoa tại Đại học York: Sức khỏe, Khoa học, Nghệ thuật tự do, Trường Kỹ thuật Lassonde và Trường Nghệ thuật, Truyền thông, Biểu diễn và Thiết kế. Tiếng Anh được dạy kết hợp hàng tuần với tổng số 15 giờ giảng trực tiếp và 5 giờ hoạt động trực tuyến bổ sung. Ngoài ra, sinh viên YUB hoàn thành một khóa học 3 tín chỉ trong Học kỳ I và tối đa hai khóa học 3 tín chỉ trong Học kỳ II. Mỗi tuần, sinh viên sẽ được hỗ trợ thông qua một buổi phụ đạo thêm trực tiếp kéo dài 2 giờ. Những buổi phụ đạo này sẽ do các trợ lý giảng dạy được lựa chọn đặc biệt dựa trên chuyên môn của họ tiến hành.

Các lớp EAP và ESP đồng bộ với tổng thời lượng 15 giờ mỗi tuần được giảng dạy qua Zoom bởi các giảng viên YUELI rất chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi. EAP tập trung cung cấp cho bạn các công cụ ngôn ngữ cần thiết trong cả bốn kỹ năng: đọc, nghe, viết và nói. ESP được thiết kế riêng để có đủ các thành phần ngôn ngữ cần thiết cho các khóa học theo tín chỉ của bạn tại Đại học York.

Mỗi tuần, sinh viên sẽ có thêm 5 giờ học độc lập bằng cách sử dụng mô đun kỹ năng đại học không đồng bộ trực tuyến của chúng tôi. Mô đun này được thiết kế để tập trung hoàn toàn vào các kỹ năng và chiến lược cần thiết để nắm bắt văn hóa học thuật trong môi trường đại học. Điều này bao gồm các mô-đun tự học về ghi chép, chú thích, phân tích văn cảnh, tư duy phản biện, chỉnh sửa, cấu trúc viết cũng như các chiến lược nghe và đọc.

 • Tóm tắt chương trình giảng dạy trực tuyến
 • Thời lượng chương trình: 8 tháng
 • Lớp học trực tuyến: tối đa 17 sinh viên
 • Số giờ/tuần của Lớp học đồng bộ (hướng dẫn trực tiếp): 15 (YUB) + 2 (hướng dẫn đại học)
 • Số giờ không đồng bộ mỗi tuần: 5 (YUB) + 3 (bài giảng đại học)
 • Ngày bắt đầu trực tuyến: Ngày 4 tháng 5 – ngày 17 tháng 12 năm 2020
 • Truy cập các dịch vụ hỗ trợYêu cầu về công nghệ: một máy tính có internet tốc độ cao và ổn định, camera và micro.

Tóm tắt

Chi tiết

Tóm lược

 • Độ dài chương trình: 8 tháng (hơn 2 học kỳ)
 • Quy mô lớp học: Xấp xỉ 17 sinh viên (các lớp học Tiếng Anh)
  Giờ học trên lớp/tuần: 25 giờ
 • Các khóa học tối đa 3 tín chỉ trong suốt 2 học kỳ
 • 3 lần khai giảng mỗi năm (Tháng Chín-Tháng Một-Tháng Năm)
 • Tiếp cận tới các dịch vụ học thuật và phi học thuật tương tự như sinh viên chính thức của York

Khoa Nghệ thuật Tự do và Nghiên cứu Nghề nghiệp (Faculty of Liberal Arts and Professional Studies)

Nhập học có điều kiện theo hệ Cử nhân Khoa học Xã hội (BA) hay Cử nhân Thương mại (BCom)

Hoàn thành tối thiểu một khóa học 3 tín chỉ (và tối đa tổng cộng 9 tín chỉ) trong cùng thời gian, chọn lựa ra từ các khóa học sau đây:

 • Hai khóa học hệ đại học 3 tín chỉ về Kinh tế học (Nhập môn Kinh tế Vi mô: ECON 1000 3.0, và Nhập môn Kinh tế Vĩ mô: ECON 1010 3.0)
 • Tùy chọn kỳ 2: Một khóa học hệ đại học 3 tín chỉ bổ sung

Đại học Kỹ thuật Lassonde, Khoa Khoa học và Khoa Sức khỏe

Nhập học có điều kiện theo học hệ Cử nhân Khoa học Xã hội (BA), Cử nhân Khoa học Tự nhiên (BSc), hoặc Cử nhân Khoa học Sức khỏe (BHS)

Hoàn thành tối hiểu một khóa học 3 tín chỉ (tối đa tổng cộng 9 tín chỉ) trong cùng thời gian, chọn lựa ra từ các khóa học sau đây:

 • Hai khóa học hệ đại học 3 tín chỉ về Toán học (Giải tích Ứng dụng I: TOÁN HỌC 1013 3.0, và Giải tích Ứng dụng II: TOÁN HỌC 1014 3.0)
 • Tùy chọn Kỳ 2: Một khóa học hệ đại học 3 tín chỉ bổ sung

Lịch biểu

 • 16 giờ học Tiếng Anh Mục tiêu Học thuật (EAP) trên lớp mỗi tuần trong học kỳ hơn 4 tháng
 • 4 giờ học hỗn hợp chương trình Tiếng Anh Mục tiêu Đặc biệt (ESP) mỗi tuần tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu của bạn (2 giờ học trên lớp và 2 giờ học trực tuyến)
 • Tối đa ba khóa học 3 tín chỉ trong 2 kỳ (3 giờ mỗi tuần)
 • 2 giờ hướng dẫn học thuật về các chủ đề của chương trình học lấy tín chỉ

HOẶC

Đối với các sinh viên không đạt được trình độ ngôn ngữ yêu cầu ở Kỳ 1:

 • 20 giờ học Tiếng Anh Mục tiêu Học thuật (EAP) trên lớp mỗi tuần trong hơn 4 tháng của Kỳ 2
 • 5 giờ Hỗ trợ Ngôn ngữ thay cho bài giảng và hướng dẫn của Kỳ 2

Học viên sẽ được cấp Tài liệu

Tài khoản e-mail, truy cập Internet và sử dụng dịch vụ thư viện. Các sinh viên YUBridge cần mua giáo trình cho mỗi khóa học lấy tín chỉ.

Yêu cầu tuyển sinh

Kỳ 1 (8 tháng)

 • Nền tảng học vấn: 80% GPA (hoặc tương đương) từ bậc học phổ thông trung học
 • Trình độ ngôn ngữ:
  -Tổng thể IELTS: 5.0, với tối thiểu 5.0 Kỹ năng Viết HOẶC
  -Hoàn thành Trình độ Chương trình Học thuật AP5 HOẶC
  -Điểm số tương đương trong bài kiểm tra xếp lớp YUELI

Kỳ 2 (4 tháng)

 • Nền tảng học vấn: 80% GPA (tương đương) từ bậc học phổ thông trung học
 • Trình độ ngôn ngữ:
  -IELTS: 6.0
  -Hoàn thành Trình độ Chương trình Học thuật AP7 HOẶC
  -Điểm số tương đương trong bài kiểm tra xếp lớp YUELI

Nơi ở

Hình thức trọ học tại nhà người bản xứ và cư trú trong khuôn viên Đại học York.

Tải về

Term Session Price (CAD) * Register
Winter 2021 YUBridge Program (January-August 2021) $26,810.00 Apply
Summer 2021 YUBridge Program (May-August 2021) (August-December 2021) $26,810.00 Apply
Fall 2021 YUBridge Program (August-December 2021) (January-April 2022) $26,810.00 Apply
Term 2 Only
Winter 2021 YUBridge Program (Term 2) (January-April 2021) $13,405.00 Apply
Summer 2021 YUBridge Program (Term 2) (May-August 2021) $13,405.00 Apply
Fall 2021 YUBridge Program (Term 2) (August-December 2021) $13,405.00 Apply
* Including mandatory health insurance

Tính Bảo mật và An toàn Tài chính

Căn cứ trên nền tảng thử nghiệm và thực tiễn của các khóa học và việc áp dụng Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền Riêng tư (Freedom of Information and Protection of Privacy Act – FIPPA) của Ontario đối với Đại học York, Đại học Liên thông nỗ lực đảm bảo rằng các giảng viên và những người tham gia các khóa học đều nhận biết và tôn trọng quyền riêng tư và tính bảo mật của những thông tin cá nhân có thể được trình bày trong khuôn khổ của chương trình giảng dạy. Các giảng viên sẽ hạn chế lượng thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng hay tiết lộ trong các bài học và sẽ đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân nhận diện được (bao gồm tên riêng, địa chỉ v.v) sẽ được loại bỏ ra khỏi tất cả các tài liệu văn bản để bảo vệ tính bảo mật và sự riêng tư của cá nhân. Giảng viên sẽ không đưa ra hay chia sẻ các tập tin hay hồ sơ cá nhân hay bí mật khác cho cả lớp hay cho phép sinh viên làm điều tương tự.
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và an ninh tài chính của bạn, và chúng tôi thực hiện cam kết này theo một số cách sau:

 • Thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ không bao giờ được tiếp nhận hay lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. Chỉ có tổ chức tài chính của bạn mới có thể tiếp cận thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • Cổng thông tin Sinh viên được bảo vệ bằng mật khẩu. Để tiếp cận bất cứ thông tin cá nhân hay học tập nào, bạn phải luôn nhập tên đăng nhập và mật khẩu cổng thông tin của bạn.

Chính sách Riêng tư của Đại học York

Cách thức đăng ký

 • Trực tuyến: Các phiên hiện có
 • Chuyển khoản ngân hàng: Vui lòng liên lạc với Học viện Anh ngữ nếu bạn có mong muốn thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Xin lưu ý rằng phần lớn các giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng sẽ mất một khoản phí chuyển khoản. Vui lòng hỏi ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin chi tiết. Các sinh viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng khoản tiền được chuyển tới Học viện Anh ngữ phải bao gồm bất cứ khoản phí chuyển khoản nào.
 • Lệnh Chuyển tiền: Lệnh Chuyển tiền (Money Order) nên được thanh toán tới Đại học York. Vui lòng gửi Lệnh Chuyển tiền gốc tới văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ nhận thư sau đây:
  York University English Language Institute
  Suite 035 Founders College
  4700 Keele Street
  Toronto, Ontario
  M3J 1P3 CANADA
Vui lòng gửi các chứng từ liên quan tới số fax của chúng tôi: 416-736-5908 hoặc gửi email tới địa chỉ yueli@yorku.ca

Các Khoản phí & Thời hạn Thanh toán

 • Phí Nộp đơn Học viện Anh ngữ: $100.00 (nộp một lần, không hoàn trả) đối với các tân sinh viên.
 • Lệ phí nộp đơn Đại học York: $100.00 (nộp một lần, không hoàn trả) để nộp đơn theo học chương trình đại học tại Đại học York.
 • Học phí bao gồm Học phí ESL, Khóa học Tín chỉ York (6 tín chỉ).
 • Bảo hiểm Y tế (bảo hiểm bao trả chi phí Y khoa Khẩn cấp) là khoản bổ sung có mức phí là $350.00.
 • Các sinh viên YUBridge cần phải mua giáo trình cho mỗi khóa học lấy tín chỉ.
 • Ngay khi đạt được điểm số IELTS 6.0 vào cuối Học kỳ Một, các sinh viên có thể chọn học thêm ba tín chỉ trong Học kỳ Hai với số tiền học phí là $1,700.00.

Nếu bạn không thể tham gia vào ngày đầu tiên của khóa học, hãy lập tức liên hệ với chúng tôi liên hệ với chúng tôi để tìm cách tham dự chương trình tối ưu nhất. Có quy định về các hạn chót tham dự.

*Các khoản phí có thể thay đổi

Nơi trọ học

 • Nếu bạn quan tâm đến thuê nhà hay ở cùng người bản xứ, hãy liên hệ với Học viện Anh ngữ.

Hủy bỏ và Hoàn trả

Hãy tham khảo tài liệu sau đây để biết câu trả lời cho các câu hỏi về chính sách Hủy bỏ & Hoàn trả của Chương trình:
Các Chính sách và Quy trình Hủy bỏ, Chuyển khoản và Hoàn trả

Chính sách của Đại học đối với Hành xử của Sinh viên

 • Sinh viên và giảng viên được kỳ vọng duy trì một mối quan hệ chuyên nghiệp thể hiện bằng tinh thần lịch sự, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau và tránh những hành động có thể mang tính phá hoại mối quan hệ đó;
 • Trách nhiệm của giảng viên là duy trì một môi trường học tập phù hợp trong lớp học và trách nhiệm của sinh viên là hợp tác với nỗ lực đó; và,
 • Giảng viên là người có vai trò quyết định, trước hết để đảm bảo môi trường đó có được hiện hữu trong lớp học hay không và có quyền thực hiện các bước mà họ cho là phù hợp để giải quyết vấn đề hay một sự tranh chấp nào đó.

Trong bất cứ trường hợp nào, khi sinh viên cảm thấy rằng chính sách này bị vi phạm, họ có thể: thông báo cho giảng viên của khóa học/chương trình càng sớm càng tốt. Các sinh viên có thể được yêu cầu cung cấp thông tin mô tả bằng văn bản về sự phàn nàn của họ đối với giảng viên. Giảng viên có thể thực hiện các biện pháp mà họ cho là phù hợp để giải quyết vấn đề và/hoặc có thể chuyển sự phàn nàn lên Học viện Anh ngữ để xem xét. Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ về chính sách trên trang web của Đại học York tại địa chỉ: http://www.yorku.ca/scdr/

 

 

Apply for this Program